Golfbanen

Om Golfbanen på Sejerø

SGKs golfbane er nyanlagt i 2016 og er beliggende ved gården Horsekær på Sejerøvej 28, 4592 Sejerø. Golfbanen er en seasidebane med en fantastisk udsigt over sejerøbugten og sejlrenden fra Storebælt til Kattegat. Banen er anlagt direkte i terrænet uden nogen ændringer på arealet. Banen er kuperet med niveauforskelle på op til 14 meter. Banen er anlagt rundt om den fredede gravhøj Stenkishøj med to sløjfer i form af hullerne 1 – 5 og 6 – 9. Vi udnytter terrænets naturlige forhindringer såsom bakker, søer og vandløb til at skabe udfordringer på banen.

Der er en række spændende huller, som stiller krav til præcision og course management. Størstedelen af banen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter. Arealerne uden for fairways henligger som rough. Der er udsat får på banen som afgræsser roughområderne.