Golfbanen

Om Golfbanen på Sejerø

SGKs golfbane er nyanlagt i 2016 og er beliggende ved gården Horsekær på Sejerøvej 28,
4592 Sejerø.
Golfbanen er en seasidebane med en fantastisk udsigt over sejerøbugten og sejlrenden fra Storebælt til Kattegat.
Banen er anlagt direkte i terrænet uden nogen ændringer på arealet. Banen er kuperet med niveauforskelle på op til 14 meter. Banen er anlagt rundt om den fredede gravhøj Stenkishøj med to sløjfer i form af hullerne 1 – 5 og 6 – 9. Vi udnytter terrænets naturlige forhindringer såsom bakker, søer og vandløb til at skabe udfordringer på banen. Banens karakter giver mulighed for et rigt dyreliv. Der er altid flere harer, der løber rundt og leger på banen. Vi har besøg af rådyr og nogle områder bruges til overnatning for vilde gæs. Herudover er der et rigt fugleliv og det er almindeligt at se rovfugle, lærken og andre sangfugle på banen. I naboskoven kan man høre nattergalen.