Banen, klubben og Corona-sikkert spil

DGU’s ANBEFALINGER til golfklubber fra den 8. juli
Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et
set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at
overholde disse.
De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til
den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 100 personer
forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til
enhver tid overholdes.

Bestyrelsen i Sejerø Golfklub er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og har derfor  åbnet banen med en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. Overtrædelser vil blive påtalt og indberettet til bestyrelsen. Læs og sæt dig ind i reglerne nedenfor.
Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre, at banen må lukkes igen.

Reglerne kan og vil blive ændret uden yderligere varsel, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt.
Greenfee gæster samt Greenflexmedlemmer og Hverdagsmedlemmer der ønsker at spille i weekender eller på helligdage, skal betale greenfee via Mobile Pay (19595), overførsel til vor bankkonto (regnr. 0516 kontonr. 317128), eller skrive sig ind i Greenfeebogen i proshoppen.

Vi glæder os til at se jer.
Hjælp os med at passe på hinanden i Sejerø Golfklub!

Anbefalinger til spil på banen
1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
2. Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning af fælles berøringspunkter på banen.

Greenfeegæster:
Greenfeegæster kan nu spille på vores bane.  Greenfee skal betales med MobilPay, overføres til vor bankkonto eller skrives i Greenfeebogen.
Vedr. forholdsreglerne henvises vore gæster til vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret.
Træningsfaciliteter:
Vore træningsfaciliteter består udelukkende af puttinggreenen og på denne må der max. opholde sig fem personer ad gangen (det bliver vist ikke noget problem).
Vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne:
R&A har udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasninger er gældende, indtil DGU annullerer dem.
Håndtering af scorekort
For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.
* Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score og markøren godkender den elektronisk

* Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men nøjes med en mundtlig godkendelse.

Andre praktiske regler
Højest 3 personer i Proshoppen og én person i bag rum ad gangen. Den ved indgangen opstillede håndsprit skal bruges.
Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet kan anvendes med omtanke.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

  1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
  2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens arbejdshold og efterlev deres anvisninger
  3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
  4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
  5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
  6. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning