Banen åbnet for Corona-sikkert spil

DGU har netop meldt ud, at man har revideret anbefalinger til kontrolleret adgang til greenfeespil, fire-bolde og træningsfaciliteter, som gældende fra tirsdag den 14.april kl. 12.00.

Bestyrelsen i Sejerø Golfklub er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og har derfor  åbnet banen med en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. Overtrædelser vil blive påtalt og indberettet til bestyrelsen. Læs og sæt dig ind i reglerne nedenfor.
Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre, at banen må lukkes igen.

Reglerne kan og vil blive ændret uden yderligere varsel, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt.
Greenfee gæster samt Greenflexmedlemmer og Hverdagsmedlemmer der ønsker at spille i weekender eller på helligdage, SKAL betale greenfee via Mobile Pay (19595) eller overførsel til vor bankkonto (regnr. 0516 kontonr. 317128), og må IKKE skrive sig ind i Greenfeebogen i proshoppen. Det vil sige at eventuel greenfee udelukkende skal ske elektronisk uden bekræftelse.

Vi glæder os til at se jer.
Hjælp os med at passe på hinanden i Sejerø Golfklub!

Spil på banen:
Privat spil kan foregå i op til fire-bolde, og fortsat 10 min. i mellem bolde. ALLE øvrige anbefalinger som f.eks. afstand, hvem man spiller med, flaget o.s.v. forbliver uændrede
Greenfeegæster:
Greenfeegæster kan nu spille på vores bane.  Greenfee skal betales med MobilPay eller overføres til vor bankkonto. Der skal ikke skrives i Greenfeebogen.
Vedr. forholdsreglerne henvises vore gæster til vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret.
Træningsfaciliteter:
Vore træningsfaciliteter består udelukkende af puttinggreenen og på denne må der max. opholde sig fem personer ad gangen (det bliver vist ikke noget problem), og brug egne bolde.
De planlagte søndagsformiddage, hvor vi ville have åbent for alle, er startet den 10. maj, hvor vi jo stadig er omfattet af max. 10 personer, som må være samlet.
Øvrige punkter vedr. vores adfærd på anlægget:
Alle øvrige punkter, som f.eks. afstand til hinanden og ingen adgang til toilettet eller højst 3 personer i proshoppen samt kun én ad gangen i bag-containeren o.s.v. forbliver uændret.
Vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne:
R&A har udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasninger er gældende, indtil DGU annullerer dem.
Håndtering af scorekort
For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.
* Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score og markøren godkender den elektronisk
* Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men nøjes med en mundtlig godkendelse
Flagstænger
* Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid. OG DET GÆLDER HOS OS.
Huller og bold i hul
Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. OG DET ER VORES HULLER, DA DER ER PLASTIC/SKUMGUMMI I HULLERNE, OG DET FUNGERER.
Definitionen af Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:
* Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade.

Regler til spil på banen

 1. Spil kan foregå enkeltvis eller i max. fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde
 2. Bunden i hulkopperne er hævet, så bolden kan samles op af hullet uden at berøre stangen. Handske er påkrævet
 3. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 4. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 5. Affaldsspande og lignende tildækkes
 6. Klubben vil iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

Andre praktiske regler

 1. Højest 3 personer i Proshoppen og én person i bag rum ad gangen. Den ved indgangen opstillede håndsprit skal bruges
 2. Toiletfaciliteter holdes lukket.
 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet kan anvendes med omtanke
 4. Greenfee skal udelukkende ske elektronisk uden bekræftelse.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens arbejdshold og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen
 7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning