Lokale regler og ordensregler

Lokale regler

 1. Out of bounds:
  Alle arealer uden for hegnet omkring banen er out of bounds
 1. Banemarkeringer:
  Gul – vandhazard
  Rød – parallel vandhazard
  Blå – areal under reparation
  Markeringer angives ved farvede pæle eller plastskiver
 1. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på green, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærke skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
 1. Ref. note R 14-3 tillades afstandsmålere for alt spil i Sejerø Golfklub, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

Straf for overtrædelse af ovennævnte lokale regler:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Ordensregler

 1. Greenkepernes arbejde har altid fortrinsret. Spil ikke videre før der bliver vinket frem.
 2. Det er forbudt at hente bolde uden på arealer out of bounds.
 3. Udslag på hul 6 og 7 er forbudt, hvis der er trafik på vejen.
 4. Udslag på hul 3 må ikke ske, hvis der er spillere på eller på vej til hul 4 teested.
 5. Vis omsorg for banen – undlad at ramme jorden ved prøvesving på teessteder, læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker på green op.
 6. Hunde må medbringes på banen, når de føres i snor.
 7. Alle spillere på banen skal bære synligt bagmærke eller greenfeebillet.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning fra banen

Vedtaget af baneudvalget januar 2017