Lokale regler og ordensregler

Lokale regler for Sejerø Golfklub 2024

 1. Markeringer:

Hvide pæle/hegnspæle:    Out of bounds

Røde pæle:                          Strafområde

Blå pæle:                              Areal under reperation

Blå pæle med grøn top:    Areal med spilleforbud

 1. A-1 Banens grænser

Out of bounds defineres som linjen mellem de banebærende punkter af hvide pæle eller hegnspæle i jordhøjde. Out of bounds defineres også ved hegnet omkring banen.

 1. F-12 Dyreekskrementer

Efter spillerens valg kan dyreekskrementer fra får, rådyr eller harer, hvorfra lempelse kan gives behandles som:

 • En løs naturgenstand, der fjernes efter regel 15.1 eller
 • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1

Hvis der er dyreekskrementer på green kan spilleren også bruge kost og skovl placeret ved greenen for at fjerne gødningen fra spillelinjen. Hvis det bevirker, at spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget, forbedres, er der ingen straf i henhold til regel 8.1a.

 1. E-5 Alternativ til spil fra forrige sted ved mistet bold eller out of bounds.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3)

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 1. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest boldreferencepunktet.

I denne lokalregel betyder ”fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teested for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelsen af lempelsesområdet baseret på referencepunkter: overalt mellem:

 • en linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder på fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af 3 minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Ordensregler for Sejerø Golfklub 2019

 1. Greenkeepernes arbejde har fortrinsret. Spil ikke videre før der bliver vinket frem.
 2. Det er forbudt at hente bolde uden på arealer out of bounds.
 3. Udslag på hul 6 og 7 er forbudt, hvis der er trafik på vejen.
 4. Udslag på hul 3 må ikke ske, hvis der er spillere på eller på vej til hul 4 teested.
 5. Vis omsorg for banen – undlad at ramme jorden ved prøvesving på teesteder, læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker på green op.
 6. Hunde må medbringes på banen, når de føres i snor.
 7. Alle spillere på banen skal bære synligt bagmærke eller greenfeebillet.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning fra banen

Vedtaget af baneudvalget december 2018