Om klubben

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet på Sejerø og at udbrede kendskabet til golfsporten med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

I 2014 sluttede lejemålet på vores tidligere golfbane. Vi besluttede at anlægge en ny bane og gennem 2015 og 2016 har vi arbejdet på at anlægge en ny bane ved Horsekær. Vi blev forsinket omkring et år på grund af klage til myndighederne. Men i foråret 2017 kunne vi indvie vores nye bane – Danmarks (måske) smukkest beliggende golfbane.

Rekrutteringsgrundlaget er 350 fastboende hvortil kommer sommerhusgæster. Primo 2017 er der 67 medlemmer i klubben, hvoraf 10 er juniorer. I 2017 havde vores nyåbnede bane besøg af over 150 gæster og heraf 48 på en Sejerø Golfpakke.

Indkomstgrundlaget på Sejerø er ikke højt , og det årlige kontingent må tilpasses dette faktum. Samtlige opgaver i klubben – vedligeholdelse, drift og  træning udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Vi har etableret selvstyrende arbejdshold med hver sit ansvar for nogle opgaver i klubben. På denne måde kan vi holde kontingentet på et rimeligt niveau.

Til finansiering af materialer til vedligeholdelse, aktiviteter og turneringer er vi afhængige af vores sponsorer, som er et vigtigt fundament for klubben.