Om klubben

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet på Sejerø og at udbrede kendskabet til golfsporten med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

I 2014 sluttede lejemålet på vores tidligere golfbane. Vi besluttede at anlægge en ny bane og gennem 2015 og 2016 arbejdede vi på at anlægge en ny bane ved Horsekær. Vi blev forsinket omkring et år på grund af klage til myndighederne. Men i foråret 2017 kunne vi indvie vores nye bane – Danmarks (måske) smukkest beliggende golfbane.

Rekrutteringsgrundlaget er Sejerøs 340 fastboende og 1.100 landliggere. Ultimo 2023 er der 222 medlemmer i klubben, der hovedsageligt er fordelt på øens fastboende og på øens fritidsboende, samt en betydelig tilgang af medlemmer med andre relationer til Sejerø. Siden åbningen af banen i 2017 har vi haft besøg af over 2.500 gæster og heraf mange på vores Sejerø Golfpakker
Indkomstgrundlaget på Sejerø er ikke højt , og det årlige kontingent må tilpasses dette faktum. Samtlige opgaver i klubben – vedligeholdelse, drift og  træning udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Vi har etableret selvstyrende arbejdshold med hver sit ansvar for nogle opgaver i klubben. På denne måde kan vi holde kontingentet på et rimeligt niveau.

Til finansiering af materialer til vedligeholdelse, aktiviteter og turneringer er vi afhængige af vores sponsorer, som er et vigtigt fundament for klubben.